Modify

Opened 16 months ago

#520 new defect

Việt Hương Cosmetics - Gia Công Mỹ Phẩm Độc Quyền

Reported by: anonymous Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Database Version:
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Việt Hương Cosmetics - Sản xuất mỹ phẩm giá rẻ trọn gói. Hàng trăm công thức mỹ phẩm để bạn lựa chọn, tại Việt Hương chúng tôi không chỉ nhận gia công OEM, ODM mà còn hỗ trợ bạn tất cả cả dịch vụ bên lề để giúp quá trình kinh doanh thương hiệu mới của bạn diễn ra thuật lợi nhất. Nhờ quá trình gắn kết với nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn nhỏ trong cả nước mà chúng tôi hiểu rằng quá trình kinh doanh, phát triển một sản phẩm mỹ phẩm tốt dành cho người Việt không hề dễ dàng. Tại Việt Hương, chúng tôi đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đâu.

Hợp tác với Việt Hương bạn sẽ có những lợi thế dẫn đầu như danh mục công thức độc quyền đa dạng, đầy đủ và ổn định. Đây là một trong các yếu tố cốt lõi để phát triển và mở rộng thương hiệu nhanh chóng trên thị trường, thường chỉ những đơn vị kinh nghiệm lâu năm như Việt Hương mới đáp ứng được cho bạn. Nhà máy chúng tôi có hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến được chuyển giao từ nhiều nước trên thế giới, hiện đại và đạt tiêu chuẩn CGMP.

Bạn cần tư vấn chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau đây: Website: https://www.myphamviethuong.vn Email: info@… SĐT: +84934575286

#giacongmypham #sanxuatmypham #giacongmyphamviethuong #giacongmyphamtrongoi #giacongmyphamdocquyen #giacongmyphamthiennhien Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The ticket will remain with no owner.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from (none) to the specified user. Next status will be 'new'.
The owner will be changed from (none) to anonymous. Next status will be 'assigned'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.